7 października br. w przedszkolu przy ul. Strzeleckiej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. W uroczystości wzięli udział: Wiceprezydent Miasta Opola Danuta Wesołowska, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy opolskich szkół i przedszkoli, stali partnerzy oraz przyjaciele przedszkola, rada rodziców, a także społeczność przedszkola. Otrzymanie certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest wyrazem dużego zaangażowania społeczności przedszkolnej w działania prozdrowotne i uznaniem dla systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez dzieciaki - grupę "Pszczółki" reprezentowały średniaki i starszaki. Następnie pani dyrektor wspólnie z dziećmi zaprosiła gości do degustacji zupy dyniowej oraz przetworów wykonanych przez dzieci.

Przedszkole Publiczne nr 33 "Karolinka" w Opolu otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. PLACÓWKA PROMUJĄCA ZDROWIE to placówka, która zajmuje się całościową koncepcją zdrowia, jej czterema aspektami: zdrowiem fizycznym, zdrowiem psychicznym, zdrowiem społecznym oraz zdrowiem duchowym. Nasze przedszkole  od wielu już lat podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Cała Społeczność przedszkolna wspiera rozwój podopiecznych, zwracając szczególną uwagę na edukację zdrowotną będącą elementem nauczania i wychowania. Edukację obejmującą wymiary charakterystyczne dla Szkoły Promującej Zdrowie. W przedszkolu promującym zdrowie podejmujemy działania sprzyjające zdobywaniu umiejętności i wiedzy z zapewnieniem bezpieczeństwa, przestrzegania higieny  i zdrowego odżywiania. Zwracamy uwagę na wyrabianie czynnych postaw wobec zdrowia, rozwoju sprawności ruchowej oraz kształtowanie nawyków i odporności na stres. W wyniku przeprowadzonej diagnozy okazało się, że ważną rolę odgrywają "sytuacje prozdrowotne" w przedszkolu, w których wzorem jest nauczyciel. Wszystkie działania podejmowane  w przedszkolu muszą być wspierane  przez rodzinę dziecka. Współpraca we wspólnych działaniach nauczycieli, dyrekcji, rodziców i wszystkich pracowników placówki oraz edukacja dziecka przedszkolnego ma na celu preferowanie zdrowego stylu życia i sprzyja utrwalaniu postawy prozdrowotnej.

Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędna jest współpraca z instytucjami lokalnymi i poszukiwanie osób wspierających działania przedszkola.

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA W SKŁADZIE:

 1. Alfreda Ludwiczyńska-Popera
 2. Elżbieta Fałat-Musiał
 3. Justyna Ogrodnik
 4. Ewa Wolany
 5. Marta Malinowska
 6. Brygida Jendryassek
 7. Zdzisława Dytkowska
 8. Agnieszka Przybyszewska – pomoc nauczyciela
 9. Henryk Richter – kucharz przedszkolny
 10. Piotr Burzawa – przewodniczący Rady Rodziców
 11. Maria Lazar – przedstawiciel rodziców
 12. Dorota Bartosz-Gabalewicz – stomatolog, partner przedszkola
 13. Jacek Koziarski – dzielnicowy Grudzic i Maliny Miejskiej Komendy Policji w Opolu

KOORDYNATOREM PROJEKTU PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE została Pani Elżbieta Fałat-Musiał.

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony