• Podstawa programowa w naszym przedszkolu trwa od 7:00 do 12:00.
 • Przedszkole pracuje w oparciu o Autorski Program Wychowania Przedszkolnego Przedszkola Publicznego Nr 33 "KAROLINKA" w Opolu.
 • Program nauczania religii nr AZ-0-05/2.
 • Autorski Program do języka niemieckiego "Niemiecki kalendarz przedszkolaka".
 • Autorski program "Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu".

ROZKŁAD DNIA

630 – 730 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe w sali;

           730  rozchodzenie się grup;

730 – 830 planowanie dnia, zabawy tradycyjne, muzyczne, ćwiczenia poranne;

830 – 900 I śniadanie (czynności higieniczne przed i po posiłku);

900 –1200 zajęcia programowe; zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki; w razie deszczu i silnych mrozów zabawy samorzutne w sali ;

        1030 II śniadanie (czynności higieniczne przed i po posiłku);

1200–1230 zupa (czynności higieniczne przed i po posiłku);

1230–1430 odpoczynek dla dzieci z grupy I według ich zapotrzebowania, słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela lub z płyt CD, zabawy            

                    w ogrodzie dla dzieci z grupy II;

1430–1500 II danie (czynności higieniczne przed i po posiłku);

1500–1600 zabawy samorzutne lub kierowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie; zajęcia według oferty zadeklarowanej;

1600 – 1700 łączenie się grup i wspólne zabawy w sali, rozchodzenie się do domu;

Rozchodzenie się dzieci do domu - w tej części dnia odbywają się zabawy indywidualne lub w małych grupach. Dzieci przyprowadzane i odbierane są według zadeklarowanego przez rodziców czasu i odbierane są przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez nich.

TRADYCJE PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 1. Comiesięczne spotkania teatralne w przedszkolu lub Teatrze Lalki i Aktora;
 2. Wycieczki do: lasu, Skansenu w Bierkowicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – w czasie których odbywają się zajęcia edukacyjne                      z etnografami;
 3. Wycieczki po Opolu – śladami historii dawnego Opola;
 4. Zabawy i spotkania w ogrodzie przedszkolnym oraz w budynku przedszkola z okazji różnych uroczystości przedszkolnych (Pasowanie na przedszkolaka, Powitanie wiosny, jesieni, itp.);
 5. Spotkania amatorskie z pisarzami i poetami poezji dziecięcej, przedstawicielami różnych zawodów;
 6. Olimpiada sportowa i Olimpiada rodzinna;
 7. Zabawa karnawałowa;
 8. Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 9. Inne wynikające z charakteru pracy dydaktyczno – wychowawczej w danym roku szkolnym.

"Karolinka" jest domem, w którym Dzieci bawią się i przygotowują się do podjęcia obowiązków w szkole. Realizują wiele projektów edukacyjnych                  z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia, dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny, nabywają umiejętności współżycia w grupie i wiedzy służącej ich wielostronnemu rozwojowi. Przedszkole otwarte jest na propozycje Rodziców, które w sposób konstruktywny wzbogacają pracę i jakość oferty dydaktycznej i wychowawczej.

W przedszkolu obowiązuje system naboru elektronicznego. Dokument zawiera ogólne zasady rekrutacji dzieci do przedszkola publicznego w mieście Opolu.

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

BNR-przedszkole

Początek strony