Czas pracy naszego przedszkola trwa od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok z przerwą w okresie wakacyjnym.

Podstawa programowa w naszym przedszkolu trwa od 7:00 do 12:00.

Przedszkole pracuje w oparciu o programy:

 • Autorski Program do języka niemieckiego "Niemiecki kalendarz przedszkolaka".
 • Autorski Program do języka angielskiego " Artystyczny angielski"
 • Autorski Program "Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu".

ROZKŁAD DNIA  zgodny z rozpiską tablicową:

I część - PORANNA

630 – 730  Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

 730   Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne w łazience.

800 – 830   Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

830 – 845 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience - mycie rąk, zębów i korzystanie z toalety.

II cześć - GŁÓWNA

845 - 1000  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci

1000 - 1015  Przygotowanie do II śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience - drugie śniadanie.

1015 - 1145  Czynności samoobsługowe przed  wyjściem na spacery, wycieczki do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). abawy samodzielne w ogrodzie, przy udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1145 - 1200  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe i opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

1200–1215 Zupa - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych  w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami(widelcem,łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

III część - POOBIEDNIA

1215–1230 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

1230 - 1400 Relaks - odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej - wyciszenie, drzemka, ochrona systemu nerwowego.

1400 - 1415  Przygotowanie do II dania obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe.

1415 - 1430 II danie obiadu - kultura spożywania posiłków.

1430 - 1600  Zabawy samodzielne dzieci przy udziale nauczyciela, zabawy muzyczne. Zabawy utrwalające i przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi.

1600 – 1700  Łączenie się grup i rozchodzenie dzieci do domu (w trakcie zabawy według własnych potrzeb i zainteresowań dzieci).

Rozchodzenie się dzieci do domu - w tej części dnia odbywają się zabawy indywidualne lub w małych grupach. Dzieci przyprowadzane i odbierane są według zadeklarowanego przez rodziców czasu i odbierane są przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez nich.

TRADYCJE PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 1. Comiesięczne spotkania teatralne w przedszkolu lub Teatrze Lalki i Aktora;
 2. Wycieczki do: lasu, Skansenu w Bierkowicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – w czasie których odbywają się zajęcia edukacyjne                      z etnografami;
 3. Wycieczki po Opolu – śladami historii dawnego Opola;
 4. Zabawy i spotkania w ogrodzie przedszkolnym oraz w budynku przedszkola z okazji różnych uroczystości przedszkolnych (Pasowanie na przedszkolaka, Powitanie wiosny, jesieni, itp.);
 5. Spotkania amatorskie z pisarzami i poetami poezji dziecięcej, przedstawicielami różnych zawodów;
 6. Olimpiada sportowa i Olimpiada rodzinna;
 7. Zabawa karnawałowa;
 8. Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 9. Inne wynikające z charakteru pracy dydaktyczno – wychowawczej w danym roku szkolnym.

"Karolinka" jest domem, w którym Dzieci bawią się i przygotowują się do podjęcia obowiązków w szkole. Realizują wiele projektów edukacyjnych                  z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia, dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny, nabywają umiejętności współżycia w grupie i wiedzy służącej ich wielostronnemu rozwojowi. Przedszkole otwarte jest na propozycje Rodziców, które w sposób konstruktywny wzbogacają pracę i jakość oferty dydaktycznej i wychowawczej.

W przedszkolu obowiązuje system naboru elektronicznego. Dokument zawiera ogólne zasady rekrutacji dzieci do przedszkola publicznego w mieście Opolu.

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony