Przedszkolak:

 • Przestrzega ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie; słucha poleceń nauczyciela,
 • Szanuje godność swoją i innych,
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach, pracuje nad własnym rozwojem,
 • Używa czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dzień dobry, dziękuję,
 • Jest przyjacielem przyrody, dba o własne zdrowie,
 • Pomaga innym w trudnych sytuacjach,
 • Lubi i szanuje książki,
 • Troszczy się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali,
 • Bawi się cicho, nie przeszkadza innym w zabawie lub w zajęciach,
 • Nie zabiera, nie niszczy cudzych rzeczy i przedszkolnych zabawek,
 • Kulturalnie zachowuje się podczas spacerów i wycieczek
 • Mówi prawdę
 • Nie bije kolegów

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony