Prosimy Państwa o wpłaty za marzec i kwiecień, jeśli jeszcze nie zostały dokonane. (w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr i nazwa placówki, miesiące których dotyczy wpłata).
Nr konta: mBank 73 1140 2004 0000 3502 7709 6958
 
W TRENINGU nr 8 szczególną uwagę zwracamy na możliwości, jakie daje nam w partii szachów gra HETMANEM.
 
ZAŁĄCZNIKI:
link do 12-minutowego filmiku - Jak przy współpracy KRÓLA i HETMANA dać szacha mata królowi przeciwnika :)  - to może wydawać się trochę skomplikowane :) ale warto zobaczyć:   https://www.facebook.com/szkolaszachowaczarnykon/videos/3194188127272122/
- plik do wydruku dla Dziecka - ze zbiorem tematycznych zadań, z krótkim wprowadzeniem i wskazówkami jak rozwiązywać krok po kroku, https://drive.google.com/open?id=11uTuiGOhAbvugaC34CpP6vdgUMqy2OKw
- plik dla Rodzica z rozwiązaniami zadań - abyście mogli Państwo sprawdzić prawidłowość wykonania ćwiczeń przez Dziecko. a czasem również naprowadzić na trop rozwiązania. https://drive.google.com/open?id=1WpfwS-GPMnsFrTmikYwtfayLDoVx8cyz
 
POTRZEBNE PRZYBORY:
szachownica z oznaczeniami (litery i cyfry na bokach szachownicy),
- wydrukowany plik dla Dziecka z zadaniami z załącznika
- figury i pionki szachowe,
kredki ołówkowe, ołówek, gumka,
zeszyt w kratkę A4 lub A5 lub segregator, aby kolejne lekcje wklejać do zeszytu lub wpinać do segregatora.
 
WSKAZÓWKI - jak rozwiązywać - KROK PO KROKU:
1) Dziecko rozkłada przed sobą pustą szachownicę, tak aby linia 1. na szachownicy znajdowała się od strony dziecka (pole "A1" po lewej stronie, pole 'H1" po prawej stronie siedzącego Szachisty) :) Figury póki co stoją poza szachownicą.
2) Następnie proponujemy obejrzeć pierwszy filmik o matowaniu KRÓLEM i HETMANEM króla przeciwnika -  link wyżej.
3) Z wydrukowanego  pliku proszę przeczytać z dzieckiem temat oraz wprowadzenie - przyjrzeć się Przykładom nr 1 i nr 2.
4) Przechodzimy do ZADANIA nr 1 - proszę dokładnie ułożyć każdą pozycję z ILUSTRACJI nr 1, 2, 3, 4 z wydrukowanego pliku (lub monitora) na szachownicy przed sobą - po czym przeczytać i wykonać polecenia/zbicia na szachownicy przez sobą, a następnie narysować rozwiązania na ilustracjach. Ustawianie pozycji samo w sobie jest świetnym ćwiczeniem na dokładność. (można też nie układać pozycji na szachownicy, gdy dziecko np. nie ma szachownicy w domu, i zaznaczać rozwiązania wg instrukcji na ilustracjach). Polecamy jednak układanie każdej pozycji na szachownicy z uwagi na ćwiczenie dokładności, ponieważ to jedna z pozytywnych cech, której nabiera się dzięki szachom. :)
5)  ZADANIE nr 2 - na ilustracjach nr 5, 6, 7, 8 wg polecenia trzeba BIAŁYM HETMANEM dać szacha mata czarnemu królowi w 1. ruchu :) Oczywiście każdą pozycję najlepiej najpierw ułożyć na szachownicy przed sobą, poszukać rozwiązania przesuwając figurki na żywo :) Rozwiązania rysujemy na ilustracjach.
6) ZADANIE nr 3 na ilustracjach nr 9, 10, 11, 12 wg poleceń na każdej ilustracji trzeba ZAPLANOWAĆ trasę HETMANAktóry po kolei będzie zbijał czarne pionki :) Trasę zbijania proszę oczywiście zaznaczyć strzałkami na ilustracjach.
7) ZADANIE nr 4 na ilustracjach nr 13 i nr 14 wg poleceń na każdej ilustracji trzeba ZAPLANOWAĆ trasę HETMANAktóry po kolei będzie zbijał truskawki :) Trasę zbijania proszę oczywiście zaznaczyć strzałkami na ilustracjach.
 Prawidłowe rozwiązania pokazane są w pliku dla Rodzica.
 
Nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań za jednym razem, ale warto mieć je wszystkie w zeszycie i wrócić do nich innym razem, następnego dnia, lub kiedyś na zajęciach stacjonarnych po powrocie do przedszkola/szkoły.
Po treningu warto po prostu zagrać partyjkę szachów. :)
 
W razie wątpliwości, pytań - można zwrócić się do naszego instruktora. :)
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy domowym treningu szachowym nr 8 :)
 
Prosimy Państwa o wpłaty za marzec i kwiecień, jeśli jeszcze nie zostały dokonane. (w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę przedszkola, miesiące których dotyczy wpłata).
Nr konta: mBank 30 1140 2004 0000 3302 4840 9013
 
ZAŁĄCZNIKI:
link do 2-minutowego filmiku wprowadzającego o ROSZADZIE - (ten filmik już udostępniliśmy w jednym z poprzednich treningów, ale jego przypomnienie może się bardzo przydać do ćwiczeń z dzisiejszego TRENINGU nr 6) https://www.facebook.com/szkolaszachowaczarnykon/videos/3197203003637407/
- plik do wydruku dla Dziecka - ze zbiorem tematycznych zadań, z krótkim wprowadzeniem i wskazówkami jak rozwiązywać krok po kroku, https://drive.google.com/open?id=1FywBjae7mGutl3ckCiJvJKzGowfYWwwW
- plik dla Rodzica z rozwiązaniami zadań - abyście mogli Państwo sprawdzić prawidłowość wykonania ćwiczeń przez Dziecko. a czasem również naprowadzić na trop rozwiązania. https://drive.google.com/open?id=1eFLuvkL8Rnz69qNUbVTZVK0pX5lIM-rq
link do 11-minutowego filmiku tematycznego (nagrany przez naszego instruktora) - Jak dać szacha mata królowi przeciwnika przy współpracy HETMANA i KRÓLA :) (do obejrzenia po treningu o roszadzie)  https://www.facebook.com/szkolaszachowaczarnykon/videos/3194188127272122/
POTRZEBNE PRZYBORY:
szachownica z oznaczeniami (litery i cyfry na bokach szachownicy),
- wydrukowany plik dla Dziecka z zadaniami z załącznika
- figury i pionki szachowe,
kredki ołówkowe, ołówek, gumka,
zeszyt w kratkę A4 lub A5 lub segregator, aby kolejne lekcje wklejać do zeszytu lub wpinać do segregatora.
W TRENINGU nr 6 szczególną uwagę zwracamy na ROSZADĘ i dokładne zasady jej wykonywania.
 
WSKAZÓWKI - jak rozwiązywać - KROK PO KROKU:
1) Dziecko rozkłada przed sobą pustą szachownicę, tak aby linia 1. na szachownicy znajdowała się od strony dziecka (pole "A1" po lewej stronie, pole 'H1" po prawej stronie siedzącego Szachisty) :) Figury póki co stoją poza szachownicą.
2) Następnie proponujemy obejrzeć filmik przypominający o ROSZADZIE - link wyżej.
3) Z wydrukowanego  pliku proszę przeczytać z dzieckiem temat oraz krótkie wprowadzenie, ustawić i obejrzeć na szachownicy Przykład nr 1 i Przykład nr 2.
4) Proszę dokładnie ułożyć pozycję z ILUSTRACJI nr 1 z wydrukowanego pliku (lub monitora) na szachownicy przed sobą - ustawianie pozycji samo w sobie jest świetnym ćwiczeniem na dokładność. (można też nie układać pozycji na szachownicy, gdy dziecko np. nie ma szachownicy w domu, i zaznaczać rozwiązania wg instrukcji pod ilustracjami). Polecamy jednak układanie każdej pozycji na szachownicy z uwagi na ćwiczenie dokładności, ponieważ to jedna z pozytywnych cech, której nabiera się dzięki szachom. :)
5)  Na ilustracjach nr 1 do nr 4 wg polecenia trzeba wykonać ROSZADĘ, choć mamy tu też polecenia podchwytliwe. :) Pytanie czy w każdej pozycji można ją wykonać? :) Rozwiązania rysujemy na ćwiczeniu.
6) Na ilustracjach nr 5 do nr 10 wg polecenia trzeba zaznaczyć w kółko figurę/figury (czasem własne :), które przeszkadzają w zrobieniu roszady - postępując tak samo przy każdym następnym zadaniu... itd. :) wg schematu - ustawienie na szachownicy, przeczytanie polecenia ze zrozumieniem z zastanowieniem nad pozycją, próbowanie ruchów i sprawdzanie na szachownicy, narysowanie rozwiązań ołówkiem lub kredką na odpowiedniej ilustracji. Prawidłowe rozwiązania pokazane są w pliku dla Rodzica.
7) Po wykonaniu ćwiczeń o ROSZADZIE, proszę obejrzeć film o matowaniu króla przeciwnika przy współpracy HETMANA i KRÓLA - link wyżej.
8) Pod koniec treningu dziecko może pokolorować kolorowankę, jeśli lubi :) Można wydrukować i ustawić papierowe szachy do zabawy. :)
 
Nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań za jednym razem, ale warto mieć je wszystkie w zeszycie i wrócić do nich innym razem, następnego dnia, lub kiedyś na zajęciach stacjonarnych po powrocie do przedszkola/szkoły.
Po treningu warto po prostu zagrać partyjkę szachów. :)
 
W razie wątpliwości, pytań - można zwrócić się do naszego instruktora. :)
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy domowym treningu szachowym nr 6 :) 
 
 
 

LESSON PLAN MODEL

GROUP: 3-4yrs old children 

LENGTH OF THE CLASS: 15 minut

TOPIC: Introducing fruit names in a fun “Fruit Bag”

Wprowadzenie nazw owoców w zabawie “Fruit Bag”

LANGUAGE:  nazwy owoców

MATERIALS: nie przezroczysta torba, poznawane owoce, obrazki z owocami

AIMS:

-  dzieci poznają nazwy owoców

-  dzieci ćwiczą rozumienie ze słuchu

STAGES OF THE LESSON:

Opening the lesson:  Nauczyciel śpiewa piosenkę  na powitanie, ilustrując jej słowa za pomocą gestów. Zachęca dzieci do wspólnej zabawy.(piosenka z z Super Simple Song) https://supersimple.com/song/hello-hello-featuring-the-super-simple-puppets/

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet

Activities:

Activity 1:

 - Nauczycielka wcześniej przygotowuje torbę z owocami. Następnie siada z dziećmi w kole i zwraca uwagę na worek: Oh, what’s this? A bag? What’s there in the bag? 

- Nauczyciel podchodzi do dzieci i zachęca je do dotknięcia worka w celu rozpoznania, co się w nim znajduje: Touch the bag! What is it?

- Nauczyciel zachęca do zgadywania, co znajduje się w worku, kiedy dziecko wymienia nazwę owocu po polsku to nauczyciel podaje jego angielski odpowiednik.

- Nauczyciel wyjmuje każdy owoc po kolei z worka i powtarza jego nazwę i zachęca by dzieci powtarzały ich nazwy.

Activity 2:

- Nauczyciel umieszcza obrazki z owocami w różnych miejscach w sali.

- Dzieci ustawiają się w pociąg.

- Kiedy usłyszą nazwę owocu “podjeżdżają do odpowiedniej karty i ją zbierają. 

- Po zebraniu wszystkich kart pociąg kieruje się do stolików gdzie na dzieci czeka pyszna sałatka owocowa.

Closing the lesson: Nauczyciel razem z dziećmi śpiewa piosenkę i wykonuje opisane w niej polecenia. (piosenka z Super Simple Song) https://supersimple.com/song/bye-bye-goodbye/

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Goodbye!

Wskazówki dla rodziców:

  • zapytaj dziecko jakie nowe słówka poznało;
  • dowiedz się co mu się podobało.

 

LESSON PLAN MODEL

GROUP: 5-6yrs old children 

LENGTH OF THE CLASS: 30 minut

TOPIC: Using the song “My Body” to teach parts of the body.

Wykorzystanie piosenki  “My Body” w nauczaniu części ciała.

LANGUAGE:  części ciała, liczby, ruch, 

MATERIALS: piosenka  “My Body”, obrazki z częściami ciała,  szary papier, kredki, pisaki

AIMS:

-  dzieci poznają nazwy części ciała; 

-  utrwalają wcześniej poznane słownictwo;

-  rozwijają rozumienie ze słuchu;

-  dzieci doskonalą umiejętność współpracy w grupie.

STAGES OF THE LESSON:

1. Opening the lesson: Dzieci dobierają się  pary i stają przodem do siebie. Nauczyciel razem z dziećmi śpiewa piosenkę i wykonuje opisane w niej polecenia. Przy kolejnych powtórzeniach dzieci starają się wybrać osobę , z którą jeszcze się nie witały. (piosenka z Super Simple Song) https://supersimple.com/song/hello-hello-featuring-the-super-simple-puppets/

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Activities:

Activity 1: Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki i rozkłada je na podłodze, zachęcając grupę, by powtarzała ich nazwy np. head, hands, eyes, feet. Dzieci mogą pokazywać je na sobie.

Activity 2: Nauczyciel śpiewa dzieciom piosenkę “My Body” pokazując jej treść za pomocą gestów. Zachęca dzieci do wspólnej zabawy. Piosenkę można powtórzyć kilka razy jeśli dzieci mają ochotę.  (piosenka z blizejprzedszkola.pl) https://drive.google.com/open?id=1Gcs3g9K-BhieihAinT2YbTv-Q3SXZnRi

My Body

One, two, one, two, three.

Shake, shake, shake your head with me. /x2

One, two, one, two, three.

Clap, clap, clap your hands with me. /2x

One, two, one, two, three.

Blink, blink, blink your eyes with me. /2x

One, two, one, two, three.

Flap, flap, flap yours ears with me. /2x

One, two, one, two, three.

Wiggle, wiggle, wiggle your nose with me. /2x

One, two, one, two, three.

Pat, pat, pat your legs with me. /2x

One, two, one, two, three.

Stamp, stamp, stamp yours feet with me. /2x

One, two, one, two, three.

Shake, shake, shake your head with me. /2x

Activity 3:  

-   Dzieci siadają w kole, a nauczyciel rozkłada na środku szary papier.

- Dziecko podchodzi do nauczyciela i losuje jeden z obrazków.

- Nauczyciel pyta się dziecka: What is it? 

- Dziecko odpowiada: It is… (head).  Dziecko bierze kredke/pisak i maluje na szarym papierze wylosowaną część i tak po kolei, aż dzieci wspólnie narysują całą postać. 

Closing the lesson: Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zajęciach i  razem z dziećmi śpiewa piosenkę i wykonuje opisane w niej polecenia. (piosenka z Super Simple Song) https://supersimple.com/song/bye-bye-goodbye/

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye Bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Goodbye!

Wskazówki dla rodziców:

  • zapytaj dziecko jakie nowe słówka poznało;
  • sprawdź jakie słowa dziecko przypomniało sobie z poprzednich zajęć;
  • dowiedz się co mu się podobało.

  

 

 

 

 

Tym razem chcę Was zapoznać z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Proszę Was o wysłuchanie i obejrzenie filmu o Miłosierdziu Bożym jak również pokolorowanie obrazu Miłosierdzia Bożego. Myślę, że spodoba Wam się film i jak się spotkamy będziemy mieli o czym mówić.
Serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy.
Wasza Pani Lidka

https://view.genial.ly/5e9f5128bc1ba60db2053776/social-action-milosierdzie-kl-2-4

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

Jak myślicie co w trawie piszczy? Zapraszamy Was do rodzinnego konkursu fotograficznego pt. "Bezkręgowce na łące". W celu zgłębienia tematyki bioróżnorodności przesyłamy Wam krótką prezentację z Wrocławskiego Zoo. https://drive.google.com/open?id=1gu7Dm2xsM1qcwjvBxBKmCNYug8H51Hzn

 

Początek strony